Profil Pejabat DPKP DIY

Kepala Dinas

Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A
NIP. 19650525 199103 1 017
Golongan: IV/d, Pembina Utama Madya
Pendidikan: S2

Wakil Kepala Dinas


NIP.
Golongan:
Pendidikan:

Sekretaris Dinas

Titi Purwati, S.H., M.M.
NIP. 19661007 199503 2 002
Golongan: IV/b, Pembina Tk. I
Pendidikan: S2

Kepala Bidang Tanaman Pangan

Andi Nawa Candra, S.P., M.P.
NIP. 19730924 200003 1 004
Golongan: IV/b, Pembina Tk. I
Pendidikan: S2

Kepala Bidang Hortikultura

Wiwin Suryawati, S.P., M.P.
NIP. 19730731 199803 2 005
Golongan: IV/a, Pembina
Pendidikan: S2

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. Erna Rusmiyati
NIP. 19660618 199203 2 005
Golongan: III/d, Penata Tk. I
Pendidikan: S1

Kepala Bidang Perkebunan

Ir. Bambang Budiadi, M.M.A.
NIP. 196512021993031007
Golongan: IV/a, Pembina
Pendidikan: S2

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Raden Bambang Dwi Witjaksono, S.P., M.E.
NIP. 196709031998031006
Golongan: IV/b, Pembina Tk. I
Pendidikan: S2

Sub Koordinator Kelompok Substansi Program

Yosephine Retno Astuti, S.TP., M.Ec.Dev.
NIP. 198105132005012014
Golongan: IV/a, Pembina
Pendidikan: S2

Sub Koordinator Kelompok Substansi Keuangan

Dra. Dyah Takariyani
NIP. 196509181986032010
Golongan: III/d, Penata Tk. I
Pendidikan: S1